loader image
[email protected]
+30 2103222901 / 2108252000
made in poland

COLLOIDAL NANOSILVER 50 ppm

250 ml

Κολλοειδής άργυρος σε μορφή  νανοσωματιδίων.

ΤΟ COLLOIDAL NANOSILVER:

Edit Content
Edit Content

TΟ AXONNITE® NANO SILVER Εξασφαλίζει ποιότητα, καθαρότητα, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑΤΙ!!!

  • Είναι Κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
  • Πατενταρισμένο, σήμα κατατεθέν aXonnite
  • Παράγεται με 100% Φυσική και όχι χημική μέθοδο παρασκευής
  • Εγγυημένη 99,999 % καθαρότητα
  • Είναι νανοσωματίδια και όχι ιόντα αργύρου
  • Έχει ελεγχθεί με τα πλέον αυστηρά Ευρωπαικά πρότυπα και έχει μελέτες κυτταροτοξικότητας και γονιδιοτοξικότητας από το Εθνικό Ινστιτούτο Φαρμάκων στη Βαρσοβία στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοφαρμακευτικής
  • Στη μελέτη κυτταροτοξικότητας, χρησιμοποιώντας μάρτυρες: καλλιέργεια, αρνητικό, θετικό και ουδέτερο φορέα, δεν βρέθηκαν αλλαγές γύρω ή κάτω από το δείγμα σε κανένα από τα δοκιμαζόμενα νανοϋλικά. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα σαφώς σημαίνει την έλλειψη κυτταροτοξικότητας των δοκιμασμένων παρασκευασμάτων aXonnite®.
  • Στις μελέτες γονιδιοτοξικότητας που χρησιμοποίησαν τη μέθοδο δοκιμής μικροπυρήνων στον τομέα των συσσωματώσεων μετεωρικών διεργασιών, δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική αύξηση στον αριθμό των κυττάρων που περιέχουν μικροπυρήνες σε σύγκριση με τα κύτταρα ελέγχου, πράγμα που σημαίνει ότι τα παρασκευάσματα δοκιμής aXon-nite® είναι μη γονοτοξικά.
  • Έχει τηρήσει σε όλα τα στάδια παραγωγής τις απαιτήσεις  της πύλης CPNP και των κανονισμών του άρθρου 16 (Νανοποίηση) του κανονισμού 1223/2009 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • Ο aXonnite® άργυρος έχει ευρωπαική άδεια κυκλοφορίας ως medical device, με αριθμό δήλωσης ΕΝ ISO 13485: 2016. Πρόκειται για έγγραφο που εξέδωσε η TÜV Rheinland, το οποίο επιβεβαιώνει την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των νανοσωματιδίων aXonnite.

 

Edit Content

ΤΟ AXONNITE® NANO SILVER

Χημικά ουδέτερο

Ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV

Παραγωγή χωρίς χημικά αντιδραστήρια και χημικούς καταλύτες(φυσική μέθοδος)

Υψηλή και συνεχής χωρίς μειώσεις δράση και δραστηριότητα.

Απολύτως ακίνδυνο για ανθρώπους και ζώα.

Η φυσική μέθοδος συνίσταται στον κατακερματισμό (στη φυσική διαδικασία) του μετάλλου της υψηλότερης δυνατής καθαρότητας (99,99%) στα νανοσωματίδια μεγέθους κυρίως από 2 έως 8 νανόμετρα. Το ασήμι εξακολουθεί να έχει τη μορφή ουδέτερου μεταλλικού σωματιδίου, αλλά αποκτά πολλές νέες ιδιότητες λόγω του μεγέθους του. Πρώτα απ’ όλα, με τόσο μικρά μεγέθη κερδίζουμε υψηλή δραστηριότητα νανολύματος σε χαμηλή συγκέντρωση. Η όλη διαδικασία διεξάγεται σε ένα ειδικά προετοιμασμένο περιβάλλον απομεταλλωμένου νερού, διατηρώντας τα υψηλότερα πρότυπα καθαρότητας, σύμφωνα με το αυστηρό πρότυπο ISO 13485 για τις ιατρικές συσκευές. Έτσι, το προϊόν είναι καθαρό μέταλλο σε υδατικό περιβάλλον, είναι φυσικά και χημικά σταθερό και τα σωματίδια εμφανίζουν επιλεκτική βιοκτόνο δράση μόνο σε σχέση με τα κύτταρα των βακτηριδίων, των ιών ή των μυκήτων

Ο ΙΟΝΤΙΚΟΣ ΚΟΛΛΟΕΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

Ισχυρό αντιδραστήριο, μπορεί να δημιουργήσει τοξικές ενώσεις αργύρου / θείου.

Αντιδρά με την UV, είναι φωτοχημικά δραστήριο

Μέθοδος χημικής παραγωγής, με καταλύτες, 100.000 φορές πιο επιβαρυμένο από το προϊόν με νανοσωματίδια

Δραστηριότητα υψηλή μόνο σε συγκεκριμένες συνθήκες που μειώνεται σημαντικά με την πάροδο του χρόνου

Πιθανώς ακίνδυνο μόνο για ελεγχόμενες δόσεις και χρόνους χρήσης.

Η χημική μέθοδος βασίζεται σε διεξαγόμενες χημικές αντιδράσεις που περιλαμβάνουν ενώσεις αργύρου και διαιρώντας ιόντα αργύρου από το υπόλοιπο χημικό μόριο. Το αποτέλεσμα είναι ένα Ag+ (ιόν αργύρου) που είναι εγγενώς ασταθές αναζητώντας ένα αντίθετο ιόν για να δημιουργήσει ένα χημικό μόριο. Αυτό συνεπάγεται τον κίνδυνο ανεξέλεγκτων συνδέσεων χημικών μορίων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι επιβλαβείς ή τοξικές για την ανθρώπινη υγεία. Στην περίπτωση τέτοιων ασταθών ιόντων Ag+ αργύρου, προκειμένου να διατηρηθεί η κατάλληλη βιοκτόνος δράση τους, οι κατασκευαστές αναγκάζονται να τις σταθεροποιήσουν με επιπρόσθετες χημικές ενώσεις όπως πολυμερή, σίλικα, οξέα ή άλλα. Αυτό επηρεάζει την ασφάλεια των προϊόντων που χρησιμοποιούνται και είναι πραγματικά δύσκολο να προσδιοριστεί ο πραγματικός μηχανισμός της λειτουργίας τους, ο οποίος είναι σημαντικός για την αξιολόγηση της ασφάλειας του προϊόντος.

Edit Content

Ήδη από το 400 π.Χ. ο Ιπποκράτης περιγράφει τις αντιμικροβιακές ιδιότητες του αργύρου. Ο άργυρος έχει υπάρξει πολύτιμο μέταλλο για αιώνες. Από τα τέλη του 1800 μέχρι το 1938 τον κολλοειδή άργυρο τον συνταγογραφούσαν για τη θεραπεία των  λοιμώξεων.

Edit Content

ΧΩΡΙΣ: τεχνητά χρώματα, αρώματα, συντηρητικά, μαγιά και γενετικά τροποποιημένα συστατικά.

Edit Content

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Νανοσωματίδια αργύρου και απομεταλλωμένο νερό (50 ppm)

Edit Content

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: ΠΡΟΪΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.
Edit Content

Medici, Serenella; Peana, Massimiliano; Nurchi, Valeria Marina; Zoroddu, Maria Antonietta (February 8, 2019). “Medical Uses of Silver: History, Myths, and Scientific Evidence”. J. Med. Chem. 62 (13): 5923–5943. doi:10.1021/acs.jmedchem.8b01439

Maillard, Jean-Yves; Hartemann, Philippe (2013). “Silver as an antimicrobial: Facts and gaps in knowledge”. Critical Reviews in Microbiology. 39 (4): 373–383. doi:10.3109/1040841X.2012.713323. PMID 22928774. S2CID 27527124.

Atiyeh, Bishara S.; Costagliola, Michel; Hayek, Shady N.; Dibo, Saad A. (2007). “Effect of silver on burn wound infection control and healing: Review of the literature”. Burns. 33 (2): 139–148. doi:10.1016/j.burns.2006.06.010. PMID 17137719.

Beattie, M (July 26 – August 1, 2011). “Can silver alloy catheters reduce infection rates?”. Nursing Times. 107 (29): 19–20, 22. PMID 21941730

Dissemond, Joachim; Böttrich, Johannes Georg; Braunwarth, Horst; Hilt, Jörg; Wilken, Patricia; Münter, Karl-Christian (2017). “Evidence for silver in wound care – meta-analysis of clinical studies from 2000-2015”. Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft. 15 (5): 524–535. doi:10.1111/ddg.13233. PMID 28485879. S2CID 3752748

“Silver Antimicrobial Dressings in Wound Management: A Comparison of Antibacterial, Physical, and Chemical Characteristics”. Wounds Research. Retrieved 2021-02-18.

Kokura, Satoshi; Handa, Osamu; Takagi, Tomohisa; Ishikawa, Takeshi; Naito, Yuji; Yoshikawa, Toshikazu (2010). “Silver nanoparticles as a safe preservative for use in cosmetics”. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine. 6 (4): 570–574. doi:10.1016/j.nano.2009.12.002. PMID 20060498

Alexander, J. Wesley (2009). “History of the Medical Use of Silver”. Surgical Infections. 10 (3): 289–292. doi:10.1089/sur.2008.9941. PMID 19566416

Fung, Man C.; Bowen, Debra L. (1996). “Silver Products for Medical Indications: Risk-Benefit Assessment”. Journal of Toxicology: Clinical Toxicology. 34 (1): 119–126. doi:10.3109/15563659609020246. PMID 8632503

Drake PL, Pribitkin E, Weber W (July 2009). “Colloidal Silver Products”  U.S. Department of Health and Human Services. Archived from the original on 3 February 2012.

ved 9 October 2016.

 “Over-the-counter drug products containing colloidal silver ingredients or silver salts. Department of Health and Human Services (HHS), Public Health Service (PHS), Food and Drug Administration (FDA). Final rule” Federal Register. 64 (158): 44653–8. August 1999. PMID 10558603

Colloidal silver”. Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. May 16, 2011. Retrieved January 2, 2013.

Searle AB (1920). “Chapter IX: Colloidal Remedies and Their Uses”. The Use of Colloids in Health and Disease. Gerstein-University of Toronto : Toronto Collection: London Constable & Co.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι θέσεις, οι απόψεις και τα συμπεράσματα είναι προιόν εκτεταμένης βιβλιογραφικής έρευνας, στηρίζονται σε δημοσιευμένες μελέτες και άρθρα και σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν, να υποκαταστήσουν ή να αλλοιώσουν ιατρικές γνωματεύσεις και αγωγές.

Προειδοποιήσεις: Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης – Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάσατο μιας ισορροπημένης δίαιτας – Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου – Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας – να φυλάσσεται μακριά από τα μικρά παιδιά. Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777